မိတ်ဆက်

Developer Intern စာအုပ်ဟာ Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အတွက် ဘယ်ကနေ စရမလဲ ဆိုသူတွေ အတွက် Developer တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေ လေ့လာရမလဲ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သည့် အခါမှာ အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဘာတွေ သိထားဖို့လိုလဲ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုလဲ ဆိုသူတွေအတွက် အဓိက ထားပြီး ရေးထားပါတယ်။​ အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် တက်ပြီးနောက် ဘာတွေ ဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုသူတွေ အတွက် ပိုသင့်သော်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့ အတွက် programming , mysql တို့ကို တတ်ကျွမ်းဖို့ လိုအပ်ပြီး web development နဲ့ server အကြောင်းလည်း ကြားဖူးနားဝ ရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။

စာအုပ်ကို Digital Version ဖြစ် ဖြန့်ချီပြီး အမှားပြင်ဆင်ချက်တွေ အသစ်ထပ်မံ ဖြည့်သွင်းချက်တွေ ရှိခဲ့ရင် ပုံမှန် update လုပ်ပေးသွားဖို့ အတွက် ပါ။

စာအုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိလိုသည်များကို https://discord.gg/KUH3Bkmsna တွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

+++

စာအုပ် အတွင်း ပြောင်းလဲ​ချက်များ

အခု စာအုပ်ဟာ Version 1.0.8 ဖြစ်ပါသည်။

Version 1.1.3(08.10.2022) မှာ

 • Resume အပိုင်း အနည်းငယ်ပြင်ထားသည်။
 • Interview တွင် လေ့ကျင့်ထားဖို့ အကြောင်း ထပ်ဖြည့်ထားသည်။

Version 1.1.2(05.09.2022) မှာ

 • Docker အခန်း အမှားပြင်ထားပါသည်

Version 1.1.1(05.09.2022) မှာ

 • စာလုံးပေါင်းပြင်ထားသည်
 • အခန်း ၁၇ တွင် Jenkins ကို အသုံးပြုကြောင်း ထပ်ဖြည့်ထားသည်။
 • အခန်း ၁၈ တွင် စာ အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသည်။

Version 1.1.0 (27.07.2022) မှာ

 • S.T.A.R method ကို အခန်း ၃ တွင် ထပ်ဖြည့်ထားသည်။

Version 1.0.9 (22.07.2022) မှာ

 • High Level Diagram အကြောင်း ထပ်ဖြည့်ထားပါသည်။

Version 1.0.8 (22.06.2022) မှာ

 • Interview အခန်း ထပ်ဖြည့်ထားပါသည်။

Version 1.0.7 (18.05.2022) မှာ

 • Resume အခန်းတွင် Keywords အပိုင်း ထပ်ဖြည့်ထားသည်။
 • နိဂုံးချုပ် တွင် စာအနည်း ငယ် ထပ်ဖြည့်ထားသည်။

Version 1.0.6 (08.05.2022) မှာ

 • Principles အခန်း ထပ်ဖြည့်ထားသည်။
 • Software Development Life Cycle (SDLC) အခန်းဖြည့်ထားသည်။

Version 1.0.5 (16.04.2022) မှာ

 • Security အခန်း ထပ်ဖြည့်ထားသည်။
 • Principles အခန်း ထပ်ဖြည့်ရန် အတွက် စတင်ရေးသားသည်။

Version 1.0.4 (05.02.2022) မှာ

 • Links မှားနေခြင်းများကို ပြင်ထားခြင်း
 • Interview chapter အသစ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်။

Version 1.0.3 (16.01.2022) မှာ

 • Contract ကို အခန်း ၁၄ တွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်။

Version 1.0.2 (14.01.2022) မှာ

 • စာအုပ် Cover ထည့်သွင်းထားသည်။
 • Cron Job ကို အခန်း ၁၁ တွင် ထည့်ထားပါသည်။

Version 1.0.1 (12.01.2022) မှာ

 • စာလုံး အမှား ပြင်ဆင်ခြင်း
 • အခန်း ၁၄ တွင် မမှန်သည့် သီအိုရီ စာ ထပ်ဖြည့်ခြင်း ပြုလုပ်ထားပါသည်။

Version 1.0 တွင်

 • စာအုပ် အကြမ်းအားဖြင့် အခန်းများ အားလုံး ပါဝင်ခြင်း။
 • Online ဖတ်ရန် ဖန်တီးထားခြင်း။