စာရေးသူ

စာရေးသူ အမည်ရင်းမှာ ထိန်လင်းရွှေ ဖြစ်ပြီး saturngod အမည်ဖြစ် blog , twitter တို့တွင် စာရေးသားလေ့ ရှိပါတယ်။ စင်္ကာပူတွင် PHP Developer, iOS Developer အဖြစ် ၇ နှစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။​ ရန်ကုန်တွင် COMQUAS Co.,ltd တည်ထောင်ကာ Mobile App များ ကို ဖန်တီး ရေးဆွဲပေးပါသည်။

https://blog.saturngod.net တွင် စာရေးသူ၏ စာများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး https://twitter.com/saturngod တွင် စာရေးသူအား follow လုပ်ထားနိုင်ပါသည်။ Discord Channel https://discord.gg/KUH3Bkmsna တွင် သိချင်တာများ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။